Botanical Name : Desmodium latifolium
Tamil : Chithamalli
Hindi : Jajru
Kannada : Muriyal
Telugu : Magalinga
Uses : Diarrhoea, Toothache. Read more...
₹ 350.00
Add to Cart
Common Name : DENSEFLOWER KNOTWEED
Botanical Name : Polygonum glabrum or persicaria glabra
Tamil : Aatralari
Kannada : Niru kanigalu
Malayalam : Chavanna mudela mukkum
Telugu : Neeru ganneru
Uses : Anti Cancer, Anti viral. Read more...
₹ 250.00
Add to Cart