Naval, naaval, naval tree / Jumnerale, nainerale, nairul, nankajamburo / Naga, naivil, naval, navil, niral, palamper, perinnaral / Jama, jamba, jambu, rachaneredu / Rajaphala, rajasha, rajphala, shukapriya, shyamala, surabhipriya, svetajambu, jambava, mahaphala / Jam, jaman, jambul, rajale, rajjambula, thorajambula / Jaman, jamun, poast jamun / Dza mbu, dzam-bu, ka ka dz mbu


₹ 285.00

Nakshathra NameRohini
Common NameJamun tree
Botanical NameSyzgium Cumini
Tamil NameNaval, Naaval, Naval tree
KannadaJumnerale, nainerale, nairul, nankajamburo
MalayalamNaga, naivil, naval, navil, niral, palamper, perinnaral
TeluguJama, jamba, jambu, rachaneredu
SanskritRajaphala, rajasha, rajphala, shukapriya, shyamala, surabhipriya, svetajambu, jambava, mahaphala
MarathiJam, jaman, jambul, rajale, rajjambula, thorajambula
UrduJaman, jamun, poast jamun
TibetianDza mbu, dzam-bu, ka ka dz mbu