Somalatha / Jakili / Valakody / Bellagada / Somalatha, somavalli, சோமலதா


₹ 850.00

Common NameSomalatha, somavalli, சோமலதா
Botanical NameCeropegia juncea
Tamil NameSomalatha, somavalli, சோமலதா
Family NameAsclepediaceae
HindiSomalatha
KannadaJakili
MalayalamValakody
TeluguBellagada

analgesic drug, tranquilizer and acts against ulcers and inflammation